ONS CONCEPT

Socius is een jong en snelgroeiend bedrijf dat zich inzet voor het realiseren van betaalbare en leuke huisvesting voor jongeren en bijzondere doelgroepen. Dit doen we door bewoners actief te betrekken in de transformatie en het beheer van onze woonlocaties. Zo ontstaat er per locatie een hechte community. Daarnaast streven wij ernaar om altijd een maatschappelijke bijdrage te leveren en een hoge bewonerstevredenheid te behouden.

We doen meer dan alleen jongerenhuisvesting. Dankzij de menging van woonruimtes en bedrijfsruimtes voor bijvoorbeeld de creatieve sector, horeca, stadslandbouw en muziek krijgen onze locaties een meerwaarde voor de buurt en de stad. Bovendien houdt Socius zich intensief bezig met maatschappelijke huisvestingbehoeften. Zo stellen we al jarenlang woonruimte beschikbaar voor de uitstroom van jongeren uit de zorg en werken we samen met de gemeentes Utrecht en Amsterdam om jonge statushouders te huisvesten.

Om voor alle jongeren die via ons wonen een goed thuis te creëren, investeren wij veel in community building. Elke van onze locaties kent initiatieven en actieve bewonersgroepen: Socius woonlocaties zijn levendige community hubs, waar je in de kern een enthousiast beheerteam vindt.

Op deze pagina lees je meer over hoe bewoners zich binnen onze locaties inzetten en over de bijzondere woonvormen die terug te vinden zijn bij Socius community’s.

Ook vertellen we over hoe wij de opstart van nieuwe locaties oppakken; dit doen wij op onze eigen manier!

samen-beheren

FOCUS OP COMMUNITY: VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS

Socius woonlocaties worden gekenmerkt door de inzet van bewoners. Op iedere Socius locatie is een beheerteam actief. Het beheerteam is verantwoordelijk voor zowel het sociaal als het algemeen beheer van de locatie. Onder sociaal beheer valt alles wat nodig is voor een fijne, veilige, schone en leefbare woonplek. Alle andere dagelijkse werkzaamheden noemen we het algemeen beheer. Dit is bijvoorbeeld het afhandelen van onderhoudsverzoeken en de coördinatie van maatschappelijke initiatieven. Beheerders worden opgeleid en begeleid door Socius, en worden beloond met een gepaste vergoeding.

Naast het beheerteam is er ook altijd een groep bewoners actief die zich willen inzetten voor het opzetten van een community. Deze samenwerking tussen bewoners heeft als doel de algehele cohesie te bevorderen, en voor iedereen een fijne leefomgeving te creëren. Van élke bewoner verwacht Socius dat zij zich als een goede buur opstelt naar zijn of haar medebewoners, zodat iedereen zich thuis voelt en openstaat voor elkaar.

Deze extra inzet in onze community’s noemen wij zelfbeheer: alles wat door bewoners kán worden georganiseerd, wórdt door bewoners georganiseerd.

LEVENDIGE EN BIJZONDERE WOONVORMEN

Socius houdt zich intensief bezig met maatschappelijke huisvestingbehoeften. Zo stellen we al jarenlang woonruimte beschikbaar voor de uitstroom van jongeren uit de zorg en werken we samen met een aantal gemeentes om jonge statushouders te huisvesten. Ook wonen jongeren en ouderen samen onder één dak op een Socius locatie. Hieronder lees je meer over onze inzet op dit vlak!

HUISVESTING VAN KWETSBARE JONGEREN

Jongeren die in maatschappelijke opvang hebben geleefd moeten vaak een grote stap overbruggen om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Socius probeert deze stap kleiner te maken door huisvesting te bieden aan deze jongeren, in samenwerking met partijen als Youké. In deze wooncommunity’s wonen ook studenten en andere starters die voor een stabiele leefomgeving zorgen. Als je de maatschappelijke opvang uitstroomt is een stabiele omgeving wel zo fijn, en dat is wat we deze bewoners bieden.

BIJZONDERE WOONVORM: OUDEREN & JONGEREN

In deze bijzondere woonvorm wonen jongeren en ouderen samen onder één dak. Leegstand in (voormalige) woonzorgcentra wordt hiermee tegengegaan, waarbij daarnaast het contact tussen de twee groepen aangewakkerd wordt. Ouderen leven op, jongeren hebben een verrijking van hun thuisleven: win-win! Socius heeft een concept voor deze woonvorm ontwikkeld, genaamd U, JIJ & WIJ. Op de U, JIJ & WIJ website is meer informatie te vinden over het concept en de locatie die daaronder valt.

INTEGRATIEBOOST VOOR STATUSHOUDERS

Naast de woningnood onder Nederlandse jongeren, bestaat er onder voormalige vluchtelingen ook behoefte aan zelfstandige woningen. Met het gezamenlijk huisvesten van studenten, starters en nieuwe Nederlanders worden meerdere problemen opgelost en ontstaan er bijzondere community’s waar, ongeacht iemands achtergrond, iedereen zich thuis kan voelen.

DE SOCIUS WERKWIJZE: OPSTART VAN EEN LOCATIE

Voordat bewoners een woonlocatie hun thuis kunnen maken, is Socius al erg actief in de ontwikkelfase van zo’n nieuwe locatie. Hieronder lees je over de meeklus- en investeringsmogelijkheden voor toekomstige bewoners, en over onze selectieprocedure.

Bewoners klussen mee voor huurkorting
Onder professionele begeleiding van een aannemer kunnen toekomstige bewoners meehelpen bij de verbouwing van de locatie, dit noemen wij zelfwerkzaamheid. In ruil voor een aantal dagen meeklussen krijgen toekomstige bewoners een huurkorting zolang ze onderdeel zijn van de wooncommunity.

Met zelfwerkzaamheid vergroot Socius de sociale samenhang tussen de bewoners. Ze voelen een grotere betrokkenheid en ervaren het veel meer als ‘hun’ community! Zelfwerkzaamheid heeft Socius onder andere toegepast bij De Ravel en de afgeronde woonlocaties Computechnion en Plan Einstein.

Investeren in je eigen woonlocatie
Zowel De Saffier als De Ravel zijn mede tot stand gekomen door crowdfunding. Bij beide locaties was een deel van de kamers & studio’s in de ‘voorverhuur’. Voor de prijs van 22 maanden huur kon men 24 maanden wonen.

Werving en selectie
Socius wooncommunity’s bestaan alleen in hun succesvolle vorm door de inzet van bewoners. Om bij de start van een nieuwe locatie zoveel mogelijk verzekerd te zijn van bewoners die enthousiast zijn over de community en zich ervoor willen inzetten, hanteert Socius werving en selectieprocedures. Deze worden op maat gemaakt per locatie.

Zo vragen we vaak aan geïnteresseerden om een motivatie in te dienen. Hierin kunnen ze uitleggen hoe zij hun potentiële rol binnen de community zien, wat zij willen leren, en wat zij graag zouden willen toevoegen.

Door te selecteren op enthousiaste en gedreven bewoners krijgen Socius wooncommunity’s een goede start!

MEER WETEN?

Wil je in gesprek met ons? Vul dan het contactformulier hieronder in!

Even geduld...
Ons concept - Socius