ONS CONCEPT

Op de eerste plaats is Socius een jongerenhuisvester! Via de transformatie van commercieel en maatschappelijk vastgoed willen wij zoveel mogelijk betaalbare woonruimte voor jongeren realiseren én beheren.

Maar Socius doet meer dan alleen jongerenhuisvesting. Dankzij de menging van woonruimtes en bedrijfsruimtes voor bijvoorbeeld de creatieve sector, horeca, stadslandbouw en muziek krijgen onze projecten een meerwaarde voor de buurt en de stad. Bovendien houdt Socius zich intensief bezig met maatschappelijke huisvestingbehoeften. Zo stellen we al jarenlang woonruimte beschikbaar voor de uitstroom van jongeren uit de zorg en werken we samen met de gemeentes Utrecht en Amsterdam om jonge statushouders te huisvesten.

Om voor alle jongeren die via ons wonen een goed thuis te creëren investeren wij veel in community building. Elk Socius project kent initiatieven en actieve bewonersgroepen: Socius woonprojecten zijn levendige community hubs, waar je in de kern een enthousiast beheerteam vindt.

Op deze pagina lees je meer over hoe bewoners zich binnen onze projecten inzetten en over de bijzondere woonvormen die terug te vinden zijn bij Socius projecten.

Ook vertellen we over hoe wij de opstart van nieuwe projecten oppakken; dit doen wij op onze eigen manier!

samen-beheren

FOCUS OP COMMUNITY: VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS

 

Socius woonprojecten worden gekenmerkt door de inzet van bewoners. Bij ieder Socius project is een beheerteam actief. Het beheerteam is verantwoordelijk voor zowel het sociaal als het algemeen beheer van het project. Onder sociaal beheer valt alles wat nodig is om een fijne, veilige, schone en leefbare woonplek te creëren en te houden. Alle andere dagelijkse werkzaamheden noemen we het algemeen beheer. Dit is bijvoorbeeld de werving en selectie van nieuwe huurders, het afhandelen van onderhoudsverzoeken, het bijhouden van de e-mail en social media en de coördinatie van maatschappelijke initiatieven. Beheerders worden opgeleid en begeleid door Socius, en worden beloond met een gepaste vergoeding.

Naast het beheerteam is er ook altijd een groep bewoners actief die zich willen inzetten voor het opzetten van een community. Deze samenwerking tussen bewoners heeft als doel de algehele cohesie te bevorderen, en voor iedereen een fijne leefomgeving te creëren. Van élke bewoner verwacht Socius dat zij zich als een goede buur opstelt naar zijn of haar medebewoners, zodat iedereen zich thuis voelt en openstaat voor elkaar.

Deze extra inzet in onze projecten noemen wij zelfbeheer: alles wat door bewoners kán worden georganiseerd, wórdt door bewoners georganiseerd.

LEVENDIGE EN BIJZONDERE WOONVORMEN

 

Socius houdt zich intensief bezig met maatschappelijke huisvestingbehoeften. Zo stellen we al jarenlang woonruimte beschikbaar voor de uitstroom van jongeren uit de zorg en werken we samen met een aantal gemeentes om jonge statushouders te huisvesten. Ook wonen in twee van onze projecten jongeren en ouderen samen onder één dak. Hieronder lees je meer over onze inzet op dit vlak!

HUISVESTING VAN KWETSBARE JONGEREN

 

Jongeren die in maatschappelijke opvang hebben geleefd moeten vaak een grote stap overbruggen om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Socius probeert deze stap kleiner te maken door, in samenwerking met partijen als Youké, huisvesting te bieden aan deze jongeren in woonprojecten waar ook studenten en andere starters wonen. Als je uit de maatschappelijke opvang uitstroomt is een stabiele omgeving wel zo fijn, en dat is wat we deze bewoners bieden.

BIJZONDERE WOONVORM: OUDEREN & JONGEREN

 

Bij inmiddels twee Socius projecten leven jongeren via Socius in korte nabijheid van ouderen. Leegstand in (voormalige) woonzorgcentra wordt hiermee tegengegaan, waarbij daarnaast het contact tussen de twee groepen aangewakkerd wordt. Ouderen leven op, jongeren hebben een verrijking van hun thuisleven: win-win! Socius heeft een concept voor deze woonvorm ontwikkeld, genaamd U, JIJ & WIJ. Op de U, JIJ & WIJ website is meer informatie te vinden over het concept en de twee projecten die hieronder vallen.

INTEGRATIEBOOST VOOR STATUSHOUDERS

 

Naast de woningnood onder Nederlandse jongeren, bestaat er onder voormalige vluchtelingen ook behoefte aan zelfstandige woningen. Met het gezamenlijk huisvesten van studenten, starters en nieuwe Nederlanders worden meerdere problemen opgelost en ontstaan er bijzondere community’s waar, ongeacht iemands achtergrond, iedereen zich thuis kan voelen.

DE SOCIUS WERKWIJZE: OPSTART VAN EEN PROJECT

 

Voordat bewoners een project hun thuis kunnen maken, is Socius al erg actief in de ontwikkelfase van nieuwe woonprojecten. Hieronder lees je over de meeklus- en investeringsmogelijkheden voor toekomstige bewoners, en over onze selectieprocedure.

Bewoners klussen mee voor huurkorting
Onder professionele begeleiding van een aannemer kunnen toekomstige bewoners meehelpen bij de verbouwing van het woonproject, dit noemen wij zelfwerkzaamheid. In ruil voor een aantal dagen meeklussen krijgen toekomstige bewoners een huurkorting zolang ze bij een project wonen.

Met zelfwerkzaamheid vergroot Socius de sociale samenhang tussen de bewoners. Ze voelen een grotere betrokkenheid en ervaren het veel meer als ‘hun project’! Zelfwerkzaamheid heeft Socius onder andere toegepast bij Computechnion, De Ravel en Plan Einstein.

Investeren in je eigen woonproject
Zowel De Saffier als De Ravel zijn mede tot stand gekomen door crowdfunding. Bij beide projecten was een deel van de kamers & studio’s in de ‘voorverhuur’. Voor de prijs van 22 maanden huur kon men 24 maanden wonen.

Werving en selectie
Socius woonprojecten bestaan alleen in hun succesvolle vorm door de inzet van bewoners. Om bij de start van een nieuw project zoveel mogelijk verzekerd te zijn van bewoners die enthousiast zijn over de community en zich ervoor willen inzetten, hanteert Socius werving en selectieprocedures. Deze worden op maat gemaakt per project.

Zo vragen we vaak aan geïnteresseerden om een motivatie in te dienen. Hierin kunnen ze uitleggen hoe zij hun potentiële rol binnen de community zien, wat zij willen leren, en wat zij graag zouden willen toevoegen.

Door te selecteren op enthousiaste en gedreven bewoners krijgen Socius projecten een goede start! Voor bewoners, door bewoners.

MEER WETEN?

Wil je in gesprek met ons? Vul dan het contactformulier hieronder in!

Even geduld...
Socius | Ons concept